Výškové práce

Ořez stromů
 

Zdravotní zásah v koruně odstraňující nevhodně rostoucí, odumírající větve (napadené houbami, či škůdci) a ošetřující stará poranění, nebo dřívější nesprávně provedené řezy. Zdravotní řez je vhodné provádět pravidelně v intervalech 3 - 5 let.

Bezpečnostní odstraňování velkých suchých větví bezprostředně hrozících pádem a poškození majetku, nebo osob (tento řez je specifický pro odumírající aleje).

Redukční se používá u stromů ponechaných delší dobu bez běžné údržby, stromů rostoucích v blízkosti budov a elektrického vedení, nebo pro zajištění podjezdné a průchodné výšky. Rozsáhlejší zásahy na stromu je třeba dělat postupně pro zachování jeho zdraví a estetické hodnoty.

Výchovný řez - provádíme u mladých stromků. Cílem je docílit správného vývoje a růstu

Kácení a rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů se provádí u stromů v blízkosti budov, uzavřených traktech, parcích, hřbitovech a podobných místech, kde padající strom nebo jeho části mohou ohrozit a poškodit okolí. Jedná se o výškové práce, kdy stromolezec postupně odřezává menší části kmene, větví a spouští je bezpečně na laně pomocí kladek a brzd.